Privacyverklaring
Différence Comm.v. met zetel te: Kerkstraat 7 – 9290 Overmere
en BTW BE0648979488
kanpersoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Différence comm.v., en/of omdat u deze zelf geeft ingegeven via een webshopbestelling.
Différe Comm.v. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
-Uw voor- en achternaam
-Uw adresgegevens
-Uw telefoonnummer
-Uw e-mailadres
-Uw IP-adres
WAAROM Différence comm.v. DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
Différence comm.v.
verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te
kunnen nemen in verband met uw afspraak/bestelling,
en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te
kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent., en om voor u nuttige mededelingen (verlofregeling, promoties,…) te kunnen versturen.

Daarnaast kan Différence comm.v.
uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht
, het nakomen van een daaraan verbonden wettelijke verplichting of
om een gerechtvaardigd belang in te vullen.
(afspraken kunnen tot 24 u op voorhand kosteloos geannuleerd worden, bij minder dan 24/u op voorhand zal de helft van de gemaakte afspraak in rekening worden gebracht.)

HOE LANG EN WAAR Différence comm.v. GEGEVENS BEWAART
Différence comm.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer
dan 2jaar bewaard indien er geen aankoop, afspraak meer is geweest na deze periode.
Alle data wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.
DELEN MET ANDEREN Différence comm.v.
verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.
COOKIES

De website kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Deze bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.

De website maakt gebruik van dienst van Google Inc., zijnde Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven (inclusief uw IP-adres). De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google verzonden en opgeslagen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten.
Ukunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar info@salondifferencebe.webhosting.be Différence comm.v. zal zo
snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Différence comm.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
KLACHTEN OF MELDINGEN
Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij
uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35,1000 Brussel-commission@privacycommission.be)